Felhasználói név Jelszó


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Cím: 8693 Lengyeltóti, Rákóczi u. 22.Email: lengyeltoti@somogy.hu
Web: http://www.lengyeltoti.huTelefon: 0630-351-2505, 06/30-269-5654, 85/331-500, 85/338-852

Bevezető

2006. november 1-óta integrált intézményként működik.

Bemutatkozás


Az intézmény alaptevékenységi köre:
1./ Az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése.( számítógépes tanfolyamok, nyelvtanfolyamok.)
2./ a település környezeti, szellemi művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása.
3./ az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása a./ a kultúra értékeinek megismertetéséhez művelődési alkalmak, folyamatok biztosítása: gyerekelőadások szervezése, templomi hangversenyek, művészeti kiállítások, irodalmi és szakestek szervezése b./ hagyományőrző közösségek működtetése, találkozók fesztiválok szervezése.(Ördöngös Néptánc Együttes, Tóti Napok, Diófesztivál- Szüreti Nap)
4./ művelődő közösségek, amatőr művészeti csoportok támogatása programjainak szervezése.
Az intézmény kiegészítő tevékenysége
Az előzőekbe nem sorolható egyéb szabadidős lehetőségek, programok szervezése, az intézmény tulajdonában lévő eszközök, helyiségek bérbeadása. A falugazdászi hálózatnak hely biztosítása. A Teleház szolgáltatások közül elsősorban irodatechnikát igénylő feladatok ellátása.
Városi Televízió
Elsősorban információ hordozó: - Hírek, hirdetmények - Város életének eseményeinek rögzítése, ismétlése. A TÓTI TV feladata hetente jelentkező műsorának szerkesztése, a riportok elkészítése, hirdetések. A Városi Televízió jelen van a város intézményeinek, a civil szervezeteinek rendezvényein, a sportrendezvényeken.
Sportcsarnok
üzemeltetését az intézmény irányítja, naponta 8-17 óráig a Fodor András Általános Iskola használja, egyéb időben a Sportkör által működtetett szakosztályok: asztalitenisz, futball, triatlon, a fennmaradó időben előzetes egyeztetés alapján terembér ellenében kiadó.
Könyvtár
A könyvtár feladata
A Lengyeltóti Városi Könyvtár általános gyűjtőkörű, középfokú könyvtári ellátást nyújtó ?B? típusú közkönyvtár és iskolai könyvtár. Ellátja mindazokat a feladatokat amelyeket a fent említett jogszabályokban megfogalmaztak, valamint a felettes szervek előírnak.
A Lengyeltóti Városi Könyvtár nyilvános könyvtár. Alapfeladata a Lengyeltóti városban és annak vonzáskörzetében élő lakosság egészét szolgáló lakóhelyi alap és iskolai könyvtári ellátás biztosítása.
A könyvtár az igényeknek és szakmai előírásoknak megfelelően a következő szolgáltatásokat biztosítja: kölcsönzés (könyv, folyóirat) könyvtárközi kölcsönzés, helyben olvasás, tájékoztató szolgálat a kézikönyvek és az adatbázisok felhasználásával, helyismereti munka segítése, internet szolgáltatás, közhasznú információs részleg működtetése. Dokumentumait a szabadpolcos kölcsönzési terekben, az olvasótermi és raktárakban helyezi el. A könyvtár olvasói a nyitvatartási időben igénybe vehetik a könyvtár szolgáltatásait. Kölcsönözhetnek, helyben olvashatnak, kutathatnak, internezhetnek. A könyvtár az olvasóknak a saját állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja és az igényeknek megfelelően közvetíti más könyvtár szolgáltatásait. Egyéb közművelődési,közszolgálati tevékenysége: irodatechnikai szolgáltatás (fax, fénymásolás,..) EIP iroda működtetése. eMagyarország hálózat tagja, Munkaügyi Hivatal szolgáltató pontja. 2009 év óta kistérségi feladatokat is ellát, mint mozgókönyvtári ellátó központ.
A könyvtár használata A lengyeltóti Városi Könyvtár szolgáltatásait nyitvatartási időben bárki igénybe veheti, aki a könyvtár használati szabályzatában előírtaknak megfelel, az abban foglaltakat betartja. A szolgáltatások a felnőtt és gyermek olvasók részére egyazon épületben vehetők igénybe.

Keresőszavak

Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Lengyeltóti, Könyvtár


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink